W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.


1

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Oferujemy kompleksową analitykę finansową prowadzonej działalności gospodarczej oraz ocenę rentowności planowanych projektów inwestycyjnych.


2

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa

Wyceniamy wartość przedsiębiorstwa na podstawie modeli analitycznych z uwzględnieniem w wycenie wartości niematerialnych i prawnych.


3

Przygotowanie wniosków dotacyjnych

Oferujemy opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania dotacji, a także skuteczne rozliczanie dotacji w oparciu o wnioski o płatności.

 • ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w kwestii zastosowania ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową: „Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. koszty kwalifikowane)”. Ulga to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego […]

  czytaj dalej ➞

 • OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

  OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

  Od początku 2022 roku przedsiębiorcy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z ich tytułu dochody kwalifikowane (zgodnie z przepisami IP Box), a także ponoszący koszty kwalifikowane względem ulgi B+R, będą mogli skorzystać z obydwu preferencji podatkowych jednocześnie.

  czytaj dalej ➞

 • Ulga podatkowa – robotyzacja

  Ulga podatkowa – robotyzacja

  ULGA PODATKOWA  – ROBOTYZACJA Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:     koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja […]

  czytaj dalej ➞