Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu

  • cyberbezpieczeństwa,
  • cyfryzacji przemysłu
  • cyfrowych technologii kreacyjnych.

Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

(dozwolone zakresy tematyczne projektu – w załączeniu)

Termin Naboru od 19.10.2022 r. do 04.11.2022 r.

Kwalifikowane są koszty:

– wynagrodzeń zespołu badawczo-rozwojowego

– materiałów do badań i konstruowania rozwiązań prototypowych

– amortyzacja aparatury używanej do badań i konstruowania rozwiązań prototypowych

– koszty najmu powierzchni przeznaczonej do prac B+R

– rozliczenia podwykonawców

– koszty prac przedwdrożeniowych

– koszty zarządzania

– koszty administracyjne (prowadzenie biura projektu, księgowość, delegacje itp…)

Poziom dofinansowania dla firm mikro i małych:

  • Badania przemysłowe – 80% dotacji
  • Prace rozwojowe – 60% dotacji
  • Prace przedwdrożeniowe – 90% dotacji

Wyniki konkursu w terminie 60 dni od zakończenia naboru.

Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 5 000 000 zł.

Firmy zainteresowane prosimy o kontakt:

biuro@idequity.pl
www.idequity.pl

tel. 602 215 169