Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący
czynną  działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
  • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
  • 31.03.Z Produkcja materaców,
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Dotacja z pomocy de minimis w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalnie kwota dotacji wynosi  850 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 000 000 zł

UWAGA

Program skierowany jest do przedsiębiorstw małych i średnich, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł

Na co można przeznaczyć dotacje:

  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Robota przemysłowego definiujemy jako automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową – stacjonarną lub mobilną maszynę – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

b. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

c. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

d. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Firmy zainteresowane prosimy o kontakt:

biuro@idequity.pl
www.idequity.pl

tel. 602 215 169