Ulga podatkowa – robotyzacja

Ulga podatkowa – robotyzacja

ULGA PODATKOWA  – ROBOTYZACJA

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  •     koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;
  •     koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;
  •     koszty usług szkoleniowych związanych z obsługą robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej;
  •     opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.
  • W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowo do 50% tych kosztów.

Robota przemysłowego definiujemy jako automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową – stacjonarną lub mobilną maszynę – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • a. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  • b. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  • c. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  • d. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ulgach na B+R, IP BOX, robotyzację lub  na prototyp – zamów konsultacje online.