1

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Oferujemy pełną analitykę finansową prowadzonej działalności gospodarczej oraz ocenę rentowności projektów inwestycyjnych.


2

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa

Wyceniamy wartość przedsiębiorstwa na podstawie modeli analitycznych z uwzględnieniem w wycenie wartości niematerialnych i prawnych.


3

Przygotowanie wniosków dotacyjnych

Oferujemy opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania dotacji, a także skuteczne rozliczanie dotacji w oparciu o wnioski o płatności

Pozwól nam znaleźć odpowiedni produkt dla ciebie