„Audyt dotacyjny przedsiębiorstwa”


Usługa doradcza obejmuje przygotowaniu analizy możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych w tym:

a) zbadanie możliwości dofinansowania planowanego przez Zleceniodawcę projektu, w tym w szczególności projektu inwestycyjnego  lub badawczo – rozwojowego w ramach aktualnych i planowanych konkursów dotacyjnych unijnych i krajowych

b) wskazanie warunków, które musi spełnić przedsiębiorca, aby aplikować o dotację unijną lub krajową (tzw. kryteria dostępowe)

c) kategorie kosztów w projekcie

 • wskazanie kategorii kosztów kwalifikowalnych projektu
 • wskazanie intensywności wsparcia (wielkości dotacji) projektu

d) identyfikację  potrzeb i analizę procesów wewnętrznych  przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy niezbędnych do osiągnięcia dofinansowania

e) zbadania statusu przedsiębiorstwa w kontekście przedsiębiorstw powiązanych

f) przygotowanie raportu podsumowującego analizę możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwo z dotacji

Koszt wykonania 5.000 zł + 23% VAT

Termin wykonania – 60 dni

„Wniosek dotacyjny”


Usługa doradcza obejmuje:

 1. konsultacje w zakresie formułowania zakresu projektu,
 2. przygotowanie budżetu projektu
 3. opracowanie koncepcji montażu finansowego projektu
 4. wyliczenie efektywności ekonomicznej projektu
 5. przeanalizowanie kryteriów dostępowych  na podstawie dokumentacji konkursowej
 6. sprawdzenie kryteriów merytorycznych, które spełnia Wnioskodawca i wyliczenie minimalnej liczby przyznanych punktów w ramach konkursu dotacyjnego
 1. przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji, która jest określona w regulaminie konkursu
 2. wsparcie Zleceniodawcy w złożeniu do Instytucji dokumentacji aplikacyjnej o dotację,
 3. prowadzenie negocjacji w imieniu Wnioskodawcy z instytucją organizującą konkurs do momentu przyznania dotacji

Koszt wykonania od 10.000 zł   do 15.000 zł + 23% VAT (cena zależy od konkursu i typu wniosku)