I&D Consulting – Pozytywny wzrost

I&D CONSULTING Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2018 roku. Firma adresuje swe usługi doradcze przede wszystkim do segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zamierzających wprowadzić nowe produkty lub usługi lub zdywersyfikować dotychczasowe kierunki aktywności gospodarczej.

W trakcie swej działalności I&D CONSULTING Sp. z o.o. wypracowała efektywną metodę pozyskiwania zewnętrznego finansowania działań badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. Na tej podstawie została opracowana procedura obsługi poszczególnych klientów, tak aby już na początku współpracy określić możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę ze środków dotacyjnych (unijnych lub krajowych, w tym także uwolnienia środków w ramach ulgi B+R w celu poprawy płynności finansowej). Dzięki zastosowanym metodom, w przypadku rekomendowania klientowi złożenia wniosków o dotację uzyskaliśmy ponad 95% skuteczność w pozyskiwaniu finansowania na projekty dotacyjne.

Na podstawie zgromadzonych doświadczeń podzieliliśmy proces obsługi klienta na kilka faz, przy czym przejście do kolejnej fazy w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo przyznania dotacji. Z perspektywy klienta proponowany przez nas proces jest najbardziej efektywny ponieważ ogranicza koszty przedsiębiorstwa, w przypadku gdy nie ma ono szans na finansowanie zewnętrzne.

Naszym cennym zasobem jest zespół ekspertów mających doświadczenie w opracowaniu projektów dotacyjnych i biznesowych, zarządzaniu procesami badawczo-rozwojowymi, planowaniu finansowania inwestycji oraz skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych, a także rozliczaniu dotacji. 

Najważniejszym wskaźnikiem naszych działań jest zadowolenie naszych klientów:

Doradztwo w zakresie procesów badawczo-rozwojowych 

„Nie żałujemy wyboru firmy doradczej, która stawia w swojej pracy przede wszystkim na rozwiązywanie problemów w projektowaniu procesu badawczo-rozwojowego. Cenimy wkład analityczny, zaangażowanie, umiejętność stawiania pytań, wnikliwą i bezkompromisową analizę zagadnień badawczych (…)” – Kowary Carpets Sp. z.o.o.

Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu finansowania 

„I&D Consulting pozyskała dla naszej firmy dotacje w czterech różnych konkursach, co oczywiście stanowi dowód na skuteczność oferowanych przez firmę usług doradczych. Możemy na niej polegać od momentu poszukiwania odpowiedniego finansowania, poprzez złożenie wniosku, przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy   także w zakresie rozliczania wniosków i prowadzenia dokumentacji konkursowej (…)” – Gawor Piotr Firma Handlowo-Produkcyjna

Pomoc w doborze odpowiedniej formy finansowania 

„Współpracuję z firmą prawie od roku, w tym okresie udało się nam pozyskać dofinansowanie na trzy projekty. Często rozmawiam z ekspertami z I&D Consulting na temat optymalnej formy finansowania dla moich projektów i jestem pod wrażeniem ich kompetencji oraz wiedzy w tym zakresie. Cenię kompleksowość oferowanej przez nich usługi (…)” – TNT Studio, Wojciech Wiśniewski

Projektowanie możliwości uzyskania ulgi podatkowej na badania i rozwój 

„I&D Consulting podchodzi do kwestii pozyskania dotacji unijnych w indywidualny sposób starając się pozyskać nie tylko fundusze, ale także przełożyć proces tworzenia projektu na inne aspekty działalności firmy w tym także możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na badania i rozwój (…)” – A2HM Sp. z o.o.

Komunikacja, analityczne myślenie, szacowanie ryzyka 

„Przygotowanie dobrego projektu wymaga wielu czynników. Niezbędna jest dobra komunikacja, wzajemne zaufanie, wiedza, umiejętność analitycznego myślenia, a także szacowania ryzyka. Istotne jest także zaangażowanie oraz dbałość o każdy szczegół. Udało nam się zdobyć synergię w tym zakresie i dlatego wspólnie wygraliśmy już trzeci projekt (…)” – DPK System Sp. z o.o.