W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Tag: Finansowanie

 • OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

  OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

  Od początku 2022 roku przedsiębiorcy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z ich tytułu dochody kwalifikowane (zgodnie z przepisami IP Box), a także ponoszący koszty kwalifikowane względem ulgi B+R, będą mogli skorzystać z obydwu preferencji podatkowych jednocześnie.

 • Program „Kreatywna Europa”

  Program „Kreatywna Europa”

  W ramach programu „Kreatywna Europa” realizowane są inwestycje w działania mające na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i reagowanie na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego. Główne cele programu są następujące: zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i […]

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem FERS jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb […]

 • Wsparcie procesu uzyskiwania dotacji

  Wsparcie procesu uzyskiwania dotacji

  I & D CONSULTING SP. z o.o. może pomóc w skutecznym pozyskaniu dofinansowania na nowe projekty. Nasza pomoc polegać będzie na: przeprowadzeniu analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, modelowaniu projektu w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia, opracowaniu kompletnej dokumentacji konkursowej, monitorowaniu procesu oceny wniosku dotacyjnego, merytorycznym wsparciu w trakcie procesu oceny wniosku dotacyjnego […]

 • W jaki sposób pozyskać pieniądze na sfinansowanie opracowania innowacyjnego produktu lub usługi ?

  W jaki sposób pozyskać pieniądze na sfinansowanie opracowania innowacyjnego produktu lub usługi ?

  Wprowadzenie do działalności gospodarczej nowego lub ulepszonego produktu czy też usługi wymaga ogromnych inwestycji. Aktualnie przygotowanie koncepcji nowego produktu lub usługi, testowanie nowych rozwiązań oraz prace przygotowujące produkcję nowych wyrobów lub wdrożenie nowych usług można sfinansować przy pomocy dotacji na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe w ramach konkursu Szybka ścieżka POIR. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od: 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • Płynność finansowa przedsiębiorstwa – dlaczego jest tak ważna?

  Płynność finansowa przedsiębiorstwa – dlaczego jest tak ważna?

  Przedsiębiorstwo niezależnie od charakteru i stażu prowadzonej działalności to szereg różnych wielkości i wartości finansowych, począwszy od rentowności i płynności a kończąc na obrotowości i zadłużeniu. Temat na dzisiaj – płynność finansowa. Co to takiego? Czy jest ważna w przedsiębiorstwie? Jak ją mierzyć? Na te pytania odpowiemy w tym artykule. Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa […]

 • Kredyt dla mojej firmy – na co zwrócić uwagę podczas budowania zdolności kredytowej?

  Kredyt dla mojej firmy – na co zwrócić uwagę podczas budowania zdolności kredytowej?

  Zdolność kredytowa to podstawowe pojęcie dla każdego przedsiębiorcy, który zamierza wnioskować o finansowanie kredytowe. Nawet jeżeli dziś firma nie planuje inwestycji przy wsparciu kredytu lub nie potrzebuje kredytu do innych celów (utrzymanie płynności finansowej, zakup towaru), to już teraz warto zadbać, by nie mieć problemów jeśli zajdzie potrzeba szukania finansowania. Jak zbudować swoją zdolność kredytową? […]

 • Planujesz wzrost konkurencyjności swojej firmy? Przemyśl dotację zwrotną

  Planujesz wzrost konkurencyjności swojej firmy? Przemyśl dotację zwrotną

  Przedsiębiorcy  niejednokrotnie odczuwają lęk przed dotacjami zwrotnymi. Obecnie tego typu forma wsparcia MŚP wydaje się być jednak atrakcyjna. Pod koniec 2019 roku  uruchomiony zostanie min. program Wzrost konkurencyjności MŚP Pomoc Zwrotna, RPO lubelskiego. O dotacje w konkursie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 […]

 • Chcesz kupić samochód lub maszynę? Skorzystaj z leasingu!

  Chcesz kupić samochód lub maszynę? Skorzystaj z leasingu!

  Zyskująca na popularności pozabankowa forma finansowania. Jej specyficzny charakter uwarunkowany jest umożliwieniem trwałego użytkowania dóbr inwestycyjnych bez wymogu nabywania ich na własność. Firma leasingowa dokonuje zakupu wybranego przedmiotu i powierza go Klientowi w leasing. W związku z tym Leasingobiorca użytkuje dany przedmiot przez czas zawartej umowy, a po jej zakończeniu może dokonać jego zakupu. Dzięki […]