W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Tag: Porady

 • ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w kwestii zastosowania ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową: „Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. koszty kwalifikowane)”. Ulga to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego […]

 • OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

  OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

  Od początku 2022 roku przedsiębiorcy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z ich tytułu dochody kwalifikowane (zgodnie z przepisami IP Box), a także ponoszący koszty kwalifikowane względem ulgi B+R, będą mogli skorzystać z obydwu preferencji podatkowych jednocześnie.

 • Ulga podatkowa – robotyzacja

  Ulga podatkowa – robotyzacja

  ULGA PODATKOWA  – ROBOTYZACJA Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:     koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja […]

 • Program „Kreatywna Europa”

  Program „Kreatywna Europa”

  W ramach programu „Kreatywna Europa” realizowane są inwestycje w działania mające na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i reagowanie na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego. Główne cele programu są następujące: zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i […]

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem FERS jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb […]

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Celem FEPW jest: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej […]

 • Wsparcie procesu uzyskiwania dotacji

  Wsparcie procesu uzyskiwania dotacji

  I & D CONSULTING SP. z o.o. może pomóc w skutecznym pozyskaniu dofinansowania na nowe projekty. Nasza pomoc polegać będzie na: przeprowadzeniu analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, modelowaniu projektu w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia, opracowaniu kompletnej dokumentacji konkursowej, monitorowaniu procesu oceny wniosku dotacyjnego, merytorycznym wsparciu w trakcie procesu oceny wniosku dotacyjnego […]

 • Horyzont Europa

  Horyzont Europa

  Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

 • Płynność finansowa przedsiębiorstwa – dlaczego jest tak ważna?

  Płynność finansowa przedsiębiorstwa – dlaczego jest tak ważna?

  Przedsiębiorstwo niezależnie od charakteru i stażu prowadzonej działalności to szereg różnych wielkości i wartości finansowych, począwszy od rentowności i płynności a kończąc na obrotowości i zadłużeniu. Temat na dzisiaj – płynność finansowa. Co to takiego? Czy jest ważna w przedsiębiorstwie? Jak ją mierzyć? Na te pytania odpowiemy w tym artykule. Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa […]

 • Jak ocenić opłacalność inwestycji? Wskaźniki i przykłady

  Jak ocenić opłacalność inwestycji? Wskaźniki i przykłady

  Najważniejszym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Zrealizowanie tego celu nie uda się bez rozwoju i inwestowania. Inwestować można w różne sfery przedsiębiorstwa: marketing, środki trwałe, bądź kapitał ludzki. Tylko jak sprawdzić czy planowana inwestycja przynosi odpowiednie korzyści finansowe? Do odpowiedzi na te pytanie posłużą wskaźniki opłacalności inwestycji. Istnieją 3 główne wskaźniki opłacalności inwestycji: NPV […]