W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Tag: R&D

 • ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w kwestii zastosowania ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową: „Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. koszty kwalifikowane)”. Ulga to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego […]

 • Ulga podatkowa – robotyzacja

  Ulga podatkowa – robotyzacja

  ULGA PODATKOWA  – ROBOTYZACJA Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:     koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja […]

 • Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

  Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac […]

 • Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

  Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

  O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzącyczynną  działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli. Dotacja z pomocy de […]

 • Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Uruchomienie naboru wniosków dla przedsiębiorstw w ramach największego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oczekiwane jest  na przełomie czwartego kwartału 2022 i  pierwszego kwartału 2023 r. Najbliższe miesiące to najlepszy moment na weryfikację, czy strategia biznesowa oraz plany inwestycyjne przedsiębiorstwa na kolejne lata mogą zostać wsparte w jakiejś […]

 • Horyzont Europa

  Horyzont Europa

  Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

 • W jaki sposób pozyskać pieniądze na sfinansowanie opracowania innowacyjnego produktu lub usługi ?

  W jaki sposób pozyskać pieniądze na sfinansowanie opracowania innowacyjnego produktu lub usługi ?

  Wprowadzenie do działalności gospodarczej nowego lub ulepszonego produktu czy też usługi wymaga ogromnych inwestycji. Aktualnie przygotowanie koncepcji nowego produktu lub usługi, testowanie nowych rozwiązań oraz prace przygotowujące produkcję nowych wyrobów lub wdrożenie nowych usług można sfinansować przy pomocy dotacji na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe w ramach konkursu Szybka ścieżka POIR. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od: 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.