W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Tag: Unia Europejska

 • Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – Krajowy Plan Odbudowy Termin naboru: 17.10.2022 – 18.11.2022 Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Kto może składać wnioski? Wsparcie może […]

 • Program „Kreatywna Europa”

  Program „Kreatywna Europa”

  W ramach programu „Kreatywna Europa” realizowane są inwestycje w działania mające na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i reagowanie na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego. Główne cele programu są następujące: zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i […]

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem FERS jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb […]

 • Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Uruchomienie naboru wniosków dla przedsiębiorstw w ramach największego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oczekiwane jest  na przełomie czwartego kwartału 2022 i  pierwszego kwartału 2023 r. Najbliższe miesiące to najlepszy moment na weryfikację, czy strategia biznesowa oraz plany inwestycyjne przedsiębiorstwa na kolejne lata mogą zostać wsparte w jakiejś […]

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Celem FEPW jest: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej […]

 • Horyzont Europa

  Horyzont Europa

  Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.